1. Antoniewicz Karol ks., Gromnik [w:] Wspomnienia misyjne z roku 1846 przez księdza Karola Antoniewicza, Poznań 1846.
2. Baran Witold CSsR, Redemptoryści w Lubaszowej w latach 1931-1975, Kraków 2007.
3. Białas Stanisław, Jakub Szela. Kim był? Kraków 2006.
4. Buczek Karol (oprac.), Lustracja dróg województwa krakowskiego z roku 1570, „Studia Historyczne”, nr 3/1971.
5. Chłapowski Krzysztof, Rutkowski Henryk, Województwo krakowskie w drugiej połowie XVI wieku. Cz. 1. Mapy, plany, Warszawa 2008.
6. Chodor Władysław ks., Gałązka jedliny, Jodłówka Tuchowska 1993.
7. Chrzanowski Tadeusz, Kornecki Marian, Sztuka ziemi krakowskiej, Kraków 1982.
8. Czajkowski Jerzy, Budownictwo ludowe Podkarpacia, Sanok 1977.
9. Czajkowski Jerzy, Budownictwo ludowe w Karpatach w XVI-XVII w., Sanok 1988.
10. Dembiński Stefan, Rok 1846: kronika dworów szlacheckich, Jasło 1896.
11. Derus Stanisław, Tuchów. Miasto i gmina do roku 1945, Tuchów 1992.
12. Dubiel Artur S., Miasteczko nad Szwedką. Ze wspomnień i przekazów, Lębork 1982.
13. Dubiel Artur S., Pogórze Karpackie. Ryglice, Słupsk 1998.
14. Dubiel Artur S., W panoramie Podkarpacia, Słupsk 1991.
15. Dutka Czesław, Echo minionych dni Rzepiennika, Rzepiennik Suchy 1993.
16. Dutka Czesław, Gmina Rzepiennik Strzyżewski zaprasza, Rzepiennik Strzyżewski 1999.
17. Dziduszko Beata, Łabno Andrzej, Smagacz Anastazja, Wójcik Wiesław, 80 lat Oddziału „Ziemi Tarnowskiej”, Tarnów 2004.
18. Edukacja ekologiczna na obszarach prawnie chronionych. Rożnów 14-16 września 2005 roku. Materiały pokonferencyjne.
19. Firlej Piotr, Dąb na Roli – świadkiem swojej tuchowskiej niedoli, „Tuchowskie Wieści”, nr 3(111)/2009.
20. Firlej Piotr, Kierunki aktywizacji turystycznej Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego (maszynopis niepublikowanej pracy magisterskiej), Kraków 2006.
21. Firlej Piotr, Kozioł Józef (red.), Dziedzictwo kulturowe Pogórza, Tuchów 2008.
22. Firlej Piotr, „Plaga”… i jego laga, „Tuchowskie Wieści”, nr 4(112)/2009.
23. Firlej Piotr (red.), Przewodnik kulinarny po Pogórzu, Tuchów 2011.
24. Frodyma Roman, Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006.
25. Galoch Zygmunt OSB., Benedyktyni, prepozytura benedyktyńska w Tuchowie 1460-1821. Cz. IV, „Tuchowskie Wieści”, nr 3(121)/2011.
26. Garlicki Aleksander, Warunki występowania i perspektywy odkrycia nowych zasobów soli kamiennych na przedgórzu Karpat, „Kwartalnik Geologiczny”, nr 2/1983.
27. Gawron Mirosław ks., Ryglice nad Szwedką. Kształtowanie się odrębności kulturowej Ryglic, Ryglice 2010.
28. Gawron Mirosław ks., Ryglice nad Szwedką. W rzeczywistości polityki zaborczej, Ryglice 2011.
29. Gawron Mirosław ks., Zalasowa. Zarys dziejów parafii pw. św. Jana Ewangelisty, Tuchów 1994.
30. German Krystyna, Typy środowiska przyrodniczego w zachodniej części Pogórza Karpackiego, Rozprawy hab., UJ nr 246, Kraków 1992.
31. Glaise von Horstenau Edmund, Maps Österreich-Ungarns letzter Krieg 1914-1918, Wien 1930.
32. Głomb Eugeniusz (red.), Tarnów i ziemia tarnowska, Tarnów 1967.
33. Górka Renata (red.), Dziedzictwo kulturowe gminy Szerzyny, Szerzyny 2010.
34. Górka Zygmunt, Człowiek w Karpatach Polskich, „Badania i podróże naukowe krakowskich geografów”, t. 2/2005.
35. Hap Wiesław, Jakub Szela – krwawy upiór czy obrońca chłopów? Wokół rabacji chłopskiej 1846 roku – prawda i mity, „Rocznik Jasielski”, t. VI/2006.
36. Hebda Jan, Jest taka wieś. Zarys dziejów Zalasowej, Tuchów 2002.
37. Hess Mieczysław, Piętra klimatyczne w polskich Karpatach Zachodnich, „Zeszyty Naukowe UJ”, z. 11, Prace Geograficzne, z. 33/1965.
38. Karwat Kazimierz, Tuchowski szlak rzeźb, pomników i miejsc, które warto zobaczyć. Przewodnik turystyczny, Tuchów 2012-2013.
39. Kiryk Feliks, Ruta Zygmunt, Tarnów. Dzieje miasta i regionu, Tarnów 1981.
40. Kleniewicz Stefan, Rewolucja polska 1846 roku: wybór źródeł, Wrocław 1950.
41. Klimaszewski Mieczysław, Podział morfologiczny Polski południowej, „Czasopismo Geograficzne”, t. XVII, z. 3/4, Kraków 1946.
42. Kondracki Jerzy, Karpaty, Warszawa 1989.
43. Korona Arkadiusz, Marcinek Piotr, Zarys dziejów Ryglic i gminy, Tarnów 2009.
44. Kowalik Aleksander, 650 lat miasta Tuchowa. 1340-1990, Tuchów 1990.
45. Kozioł Józef (red.), Kamienie milowe. Tuchowskie jubileusze końca wieku, Tuchów 2000.
46. Kozioł Józef (red.), Kamienie milowe. Wsie tuchowskiej gminy, Tuchów 2003.
47. Kozioł Józef, Straceńców los, czyli o legionistach spod Łowczówka, Tuchów 2004.
48. Kozioł Józef, Szlak „Wokół Tuchowa”. Przewodnik, Tuchów 2008.
49. Kozioł Józef, Tuchów i okolice, Tuchów 1999.
50. Krawczyk Adam, Kielanowice w średniowieczu, „Tuchowskie Wieści”, nr 6(129)/2012.
51. Kroczak Rafał, Ślady i przebieg dawnej sieci komunikacyjnej na progu Pogórza Karpackiego, „Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego”, nr 18/2012.
52. Kruczek Zygmunt, Województwo tarnowskie, Kraków 1983.
53. Kuropatnicki Ewaryst A. hr., Geografia albo dokładne opisanie królestw Galicyi i Lodomeryi, Lwów 1858.
54. Kurzeja Maria, Kościół parafialny w Rzepienniku Biskupim, Rzepiennik Biskupi 2011.
55. Leosz Czesław, Żurowa: wieś, parafia, Ochotnicza Straż Pożarna, Żurowa 2003.
56. Lewicki Stanisław A., Praschil Tadeusz, Orłowicz Mieczysław, Przewodnik po zdrojowiskach i miejscowościach klimatycznych Galicyi, Lwów 1912.
57. Łopatka Mirosław, Ruszała Kamil (red.), Materiały z konferencji Znaki pamięci IV – w 95. rocznicę bitwy gorlickiej. Gorlice 02.05.2010 r., Gorlice 2011.
58. Madeja Stanisław CSsR, Matka Odkupiciela. Wybór kazań głoszonych podczas Wielkiego Odpustu Tuchowskiego w Roku Maryjnym, Tuchów 1987.
59. Marciniak Bartosz, Strojny Aleksander, Tarnów. Perła renesansu, Kraków 2007.
60. Matuszczyk Andrzej, Pogórze Karpackie, Tarnów 1995.
61. Mężyk Andrzej, Tuchów w dokumentach. T. 1, Tuchów 2007.
62. Mężyk Andrzej, Tuchów w obrazach i fotografiach, Tuchów 2008.
63. Migrała Leszek, Od Towarzystwa Turystycznego „Beskid” do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego „Beskid” w Nowym Sączu 1906-2006, Nowy Sącz 2006.
64. Moskała Edward, Bacówka PTTK na Brzance, Tarnów 1981.
65. Nabożny Paweł, Wędrówki po ziemi tarnowskiej, Tarnów 2003.
66. Olszański Henryk, Chłopskie wiatraki Pogórza, Sanok 1976.
67. Orłowicz Mieczysław (oprac.), Ilustrowany przewodnik po Galicyi, Bukowinie, Spiszu, Orawie i Śląsku Cieszyńskim, Lwów 1919.
68. Ossendowski F. Antoni, Karpaty i Podkarpacie, 2009.
69. Pajura Ryszard, Pogórze Ciężkowickie. Przewodnik, Dębica 1998.
70. Pępkowska-Król Aleksandra (red.), Przyroda polskich Karpat. Przewodnik krajoznawczy, Marki 2013.
71. Piskorz-Branekova Elżbieta, Polskie stroje ludowe, t. III, 2007.
72. Piecuch Andrzej, Gorlicka ósemka. Przewodnik, Nowy Sącz 2005.
73. Plebanek Kazimierz CSsR (red.), Dzieje kościoła i parafii Najświętszej Maryi Panny w Tuchowie do 1460 r., Tuchów 2009.
74. Plebanek Kazimierz CSsR, Stąpały tu nogi świętych. Zarys dziejów bazyliki Nawiedzenia NMP i św. Stanisława BM w Tuchowie, Tuchów 2010.
75. Plebanek Kazimierz CSsR, Tuchów w opowieściach baśniowych, Tuchów 2012.
76. Poklewska Krystyna, Krew na śniegu. Rzecz o rabacji galicyjskiej w literaturze polskiej, Wrocław 1986.
77. Pulit Franciszek, Dom w Ojczyźnie, Tarnów-Kąśna Dolna 2001.
78. Rąpała Janina, Wieś figur i krzyży, Libusza 2005.
79. Radliński Tadeusz, Podkarpackim szlakiem (Kraków – Iwonicz), „Turysta”, nr 3/1927.
80. Rypuszyński Stefan, Informator turystyczny powiatu tarnowskiego, Kraków 1967.
81. Rypuszyński Stefan, Szlakiem Batalionu „Barbara” przez Pogórze Ciężkowickie. Przewodnik turystyczny, Warszawa-Kraków 1982.
82. Salamon Jadwiga, Ukryci bohaterowie, Tuchów 1993.
83. Sikora Krzysztof, Walka i pamięć. Szlakiem I Batalionu “Barbara” 16 pp. AK, Warszawa 2008.
84. Skowron Jadwiga, 60. rocznica wybuchu II wojny światowej (1939-1999), „W Paśmie Brzanki”, nr 4/1999.
85. Solarz Franciszek Ksawery, Ołpiny, Tuchów 1996.
86. Solarz Marcin, W paśmie Liwocza i Brzanki, Krosno 1998.
87. Solarz Mieczysław, Ginące zawody Pogórza, Tarnów 2013.
88. Solarz Mieczysław, Zbiorowiska leśne Pasma Brzanki i Liwocza na Pogórzu Ciężkowickim (maszynopis niepublikowanej pracy magisterskiej), Kraków 1995.
89. Sosnowski Kazimierz, Projekt głównego szlaku Podkarpackiego, „Wierchy” nr 19/1949.
90. Starkel Leszek, Charakterystyka rzeźby polskich Karpat (i jej znaczenie dla gospodarki ludzkiej), „Problemy Zagosp. Ziem Górskich”, nr 10/1972.
91. Szołdrski Władysław CSsR, Cuda i łaski Matki Boskiej Tuchowskiej w XVII. i XVIII. wieku, Kraków 1917.
92. Trzemżalski Jacek (red.), Podkarpacie. Przewodnik wspinaczkowy. Tom 1 z liną, Kraków 2013.
93. Wantuch Tomasz, Bohaterowie powstań narodowych z Tuchowa i okolic w latach 1830, 1846, 1848 i 1863. Cz. I, „Tuchowskie Wieści”, nr 4(112)/2009.
94. Wantuch Tomasz, Rozwadowscy herbu Trąby. Gałąź tuchowska. Cz. I, „Tuchowskie Wieści”, nr 4(117)/2010.
95. Wantuch Tomasz, Rozwadowscy herbu Trąby. Gałąź tuchowska. Cz. III, „Tuchowskie Wieści”, nr 1(119)/2011.
96. Warszyńska Jadwiga (red.), Karpaty Polskie, Kraków 1995.
97. Witkowski Władysław ks., Rola sanktuarium maryjnego w życiu religijnym diecezji. Studium socjograficzne na przykładzie sanktuarium maryjnego w Tuchowie (maszynopis niepublikowanej rozprawy doktorskiej), Lublin 1966.
98. Wszołek Władysław, Opowieści dla prawnuków, „Pamiętnik Szkolny”, nr 1/1994/95.
99. Wójcik Antoni, Dalszy ciąg wspomnień pana Kazimierza Kusia, uczestnika walki w oddziale partyzanckim na terenach ziemi tarnowskiej”, nr 28/2006.
100. Wójcik Antoni, Wielka przygoda z batalionem „Barbara” – z partyzanckiego szlaku pana Kazimierza Kusia, „Gmina Szerzyny”, nr 29/2007.
101. Wycieczka na Brzankę-Liwocz, „Orli Lot”, nr 7/1929.
102. Ziobro Wiesław, Tarnów i okolice. Przewodnik, Rzeszów 2012.
103. Żaki Andrzej, Najdawniejsze dzieje Jasła i okolicy [w:] Studia z dziejów Jasła i powiatu jasielskiego pod red. J. Garbacika, Kraków 1964.
104. Żaki Andrzej, Początki osadnictwa w Karpatach Polskich, „Wierchy” nr 24/1955.

Cytaty:
1. Centek Jarosław, 1. Dywizja Piechoty Gwardii w bitwie pod Gorlicami, [w:] Materiały z Konferencji naukowej Znaki Pamięci IV – w 95. rocznicę bitwy gorlickiej. Gorlice 02.05.2010 r. pod redakcją Mirosława Łopaty i Kamila Ruszały, Gorlice 2011.
2. Goszczyński Seweryn, Król zamczyska, 1842.
3. Mika Augustyn, Na wygonie, Rzepiennik Strzyżewski 2013.
4. Potocki Wacław, Majętności podgórskie, [w:] Ogród nie plewiony i inne wiersze, 1690.
5. Rodowicz Agnieszka, Pola malowane, „Voyage”, 2011.
6. Sarna Władysław ks., Opis powiatu jasielskiego, 1908.
7. Stasiuk Andrzej, Jadąc do Babadag, 2004.
8. Stęczyński Maciej Bogusz, Okolice Galicyi, 1990.

Broszury Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego:
1. Buglewicz Piotr (red.), Obszar chronionego krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, Tarnów 2013.
2. Buglewicz Piotr (red.), Ścieżka kulturowo-geologiczna „Pod Kurhan”, Tarnów 2013.
3. Ośrodek Edukacji Ekologicznej Polichty – Sucha Góra, Tarnów.
4. Buglewicz Piotr (red.), Ścieżka przyrodniczo-krajobrazowa „Na Budzyń”, Tarnów 2013.
5. Budzyn Magdalena (red.), Życie w stawie. Przewodnik, Tarnów 2004

Netografia:
1. www.pogorza.pl [10.09.2013 r.]
2. www.zpkwm.pl [23.09.2013 r.]
3. www.krakow.rdos.gov.pl [23.09.2013 r.]
4. www.paryja.pl [14.11.2013 r.]
5. www.paryja.pogorza.pl [14.11.2013 r.]
6. www.miejscapamiecinarodowej.pl [09.12.2013 r.]
7. www.pogorze.info [18.12.2013 r.]