O przewodniku

Jej wysokość Brzanka - przewodnikPublikacja wydana przez:
Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju
ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów, tel. 14 652 44 04
www.psr.tuchow.pl pogostoro@interia.pl

Zasięg przewodnika:
Zasięg przewodnika: Gminy Gromnik, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, Szerzyny, Tuchów.

Autor tekstów, koncepcja wydawnicza:
Piotr Firlej – cut.travel.pl, piotrfirlej.com

Opracowanie i przygotowanie map:
Piotr Firlej, Marcin Lisak

Pomoc merytoryczna i adiustacja:
Józef Kozioł, Monika Marszałek

Druk, opracowanie graficzne, mapy:
M-Studio: Mirosław Dryla, Marcin Lisak

Opracowanie graficzne, rysunki:
Bożena Wojtanowska

Fotografie:
Wiktor Chrzanowski (WCh), Piotr Firlej (PF), Maciej Maziarka (MM), Włodzimierz Stachoń (WS), Dariusz Tyrpin (DT)

Jej wysokość Brzanka - Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju